ออนไลน์ 85 คน

เยี่ยมชม 15,477 คน

ติดต่อหน่วยงาน

เทศบาลตำบลป่าแงะ

  • ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190
  • โทรศัพท์ 053 160 784 โทรสาร 053 160 784

แผนที่หน่วยงาน

เปลี่ยนภาษา