เมนูหลัก

ติดต่อหน่วยงาน
เทศบาลตำบลป่าแงะ ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย,ทต.ป่าแงะ ต.ป่าแงะ อ.ป่าแดด จ.เชียงรายเทศบาลตำบลป่าแงะ

ตำบลป่าแงะ
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
57190

โทรศัพท์ 053 160 784
โทรสาร 053 160 784

0.01s. 0.50MB