ออนไลน์ 210 คน

เยี่ยมชม 34,194 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 149 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
14 พ.ค. 64ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 5 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
14 พ.ค. 64จ้างทำป้ายอะคลิลิก แกะสติกเกอร์ ขนาด ๖ x ๒๐ นิ้ว สำหรับติดโรงจอดรถในสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ค. 64ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด ๓๐ มล. สำหรับใช้ประจำหน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ เขตเลือกตั้งที่ ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอป่าแดด ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
13 พ.ค. 64จ้างทำป้ายไวนิลสถานที่ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง สท.เขต ๒ หน่วยเลือกตั้งที่ ๓ ใหม่ ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
11 พ.ค. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64จ้างเหมาเปลี่ยนจุ๊บลมยาง รถตักหน้าขุดหลัง JCB หมายเลขทะเบียน ตค ๕๗๒ ชร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๕๐ x ๓.๐๐ เมตร กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
6 พ.ค. 64จ้างเหมาเช่าระบบบริการเครือข่ายใยแก้วนำแสงพร้อมบริการ CCTV จำนวน ๑๗ จุด จำนวนกล้อง ๒๙ ตัว เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแงะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 64จ้างเหมาทำตรายางชื่อ พร้อมตำแหน่งผู้บริหาร ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
5 พ.ค. 64จ้างปรับปรุงระบบประปาหนองจำอ้อ หมู่ที่ ๑๖ ตำบลป่าแงะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
3 พ.ค. 64จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องอัดไฮดรอลิค หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๘๗-๖๒-๐๐๐๑ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
30 เม.ย. 64จ้างเหมาเช่าระบบบริการเครือข่ายใยแก้วนำแสงพร้อมบริการ CCTV จำนวน ๑๗ จุด จำนวนกล้อง ๒๙ ตัว เพื่อการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแงะ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
28 เม.ย. 64ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 เม.ย. 64ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน ชนิดถุงและชนิดกล่อง ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64แบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลต์ ๘๕ แอมป์ รถขยะเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๙๐๖๑ ชร. ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 เม.ย. 64จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถอีแต๋น กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา