ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 26,003 คน

ประกาศจากระบบกรมบัญชีกลาง(eGP)

ผลการค้นหา พบทั้งหมด 127 รายการ

ประเภทประกาศ : แสดงทุกประเภทประกาศ  วิธีจัดหา : แสดงทุกวิธีจัดหา  ปีพ.ศ. : แสดงทุกปี  เดือน : แสดงทุกเดือน  คำค้นหา "ไม่ระบุ"
วันที่ประกาศเรื่อง
9 เม.ย. 64เหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าแงะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยการเสริมเหล็กผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าแงะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงผิวจราจรถนนด้วยการเสริมเหล็กผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ ตำบลป่าแงะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
7 เม.ย. 64จ้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียนบ้านป่าแงะ หมู่ที่ ๑ ตำบลป่าแงะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลางเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถเก็บขยะสีเขียว หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๙๐๖๑ ชร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
2 เม.ย. 64จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
26 มี.ค. 64ซื้อหลอดไฟฉุกเฉิน ขนาด ๕๐ วัตต์ พร้อมสายชาร์จ USB เพื่อใช้สำรองจุดนับคะแนนการเลือกตั้ง จำนวน ๑๘ หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเตรียมสถานที่/วัสดุเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
25 มี.ค. 64จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน และอาหารเย็น สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ วันเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
24 มี.ค. 64จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับเขียนผลคะแนนการเลือกตั้ง ในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
23 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อหลอดไฟฟ้า แบบชาร์ทได้ เพื่อใช้สำรองจุดนับคะนนการเลือกตั้ง จำนวน ๑๘ หน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อหลอดไฟฉุกเฉิน ขนาด ๕๐ วัตต์ พร้อมสายชาร์จ USB เพื่อใช้สำรองจุดนับคะแนนการเลือกตั้ง จำนวน ๑๘ หน่วย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ฉีด กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64จ้างซ่อมแซมมิเตอร์ไฟฟ้าชำรุด บริเวณห้าแยกหลังวัดป่าแงะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
22 มี.ค. 64ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยเคมี สูตร ๑๕ - ๑๕ - ๑๕ ขนาด ๑๕ กิโลกรัม งานการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
19 มี.ค. 64จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดูดสิ่งปฏิกูล หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๑๑๐๑ ชร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเฉพาะเจาะจง 
เปลี่ยนภาษา