ออนไลน์ 74 คน

เยี่ยมชม 15,486 คน

ข่าวสารในเครือข่าย
วันที่นำขึ้นหน่วยงานเรื่อง
3 มี.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
25 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 และครั้งที่ 7/2564
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลป่าแงะ
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลป่าแงะ
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2564 - 2566
24 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2561 - 2563
23 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของ UNDP
19 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลป่าแงะ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
19 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลป่าแงะ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง
19 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสนง. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม
17 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
17 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
17 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ
11 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2564
10 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564
10 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)
5 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ
5 ก.พ. 64เทศบาลตำบลป่าแงะประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าแงะ
24 ม.ค. 64เทศบาลตำบลป่าแงะwebpage202
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 50 รายการ
เปลี่ยนภาษา