ออนไลน์ 253 คน

เยี่ยมชม 34,205 คน

ข่าวกิจกรรม
วันที่นำขึ้นเรื่อง
3 พ.ค. 64รถเคลื่อนที่กระจายเสียง เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  แชร์  
3 พ.ค. 64ต้อนรับคณะผู้บริหาร เข้ามาบริหารงานเทศบาลตำบลป่าแงะ  แชร์  
3 พ.ค. 64big cleaning day กาดอุ้ยนำ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคระบาดโควิด-๑๙ แชร์  
29 มี.ค. 64เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 28 มีนาคม 2564  แชร์  
29 มี.ค. 64มอบน้ำให้แก่ผู้ประสบภัยแล้ง วันที่ 23 มีนาคม 2564 แชร์  
29 มี.ค. 64ประชุมตรวจสอบแก้ไขข้อมูลและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. วันที่ 22 มีนาคม 2564 แชร์  
29 มี.ค. 64โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน โรงเรียนเทศบาล 1 สันติสุข แชร์  
29 มี.ค. 64กิจกรรมเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันที่ 25 มี.ค. 2564 แชร์  
29 มี.ค. 64โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง วันที่ 22-24 มี.ค. 64 แชร์  
29 มี.ค. 64โครงการธนาคารน้ำแบบเปิด โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีราษฎร์รังสรรค์  แชร์  
29 มี.ค. 64โครงการธนาคารน้ำใต้ดินแบบเปิด หมู่ที่ 13  แชร์  
29 มี.ค. 64มอบบัตรผู้พิการ แชร์  
29 มี.ค. 64ประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ทต.ป่าแงะ วันที่ 18 มีนาคม 2564 แชร์  
11 มี.ค. 64กิจกรรมการตรวจสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำบริโภคด้วยชุดทดสอบโคลิฟอร์มในน้ำและน้ำแข็ง อ.11  แชร์  
9 มี.ค. 64โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 61 หมู่9 แชร์  
9 มี.ค. 64โครงการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและการป้องกันอัคคีภัย วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 แชร์  
4 มี.ค. 64ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ วันที่ 19 ก.พ. 2564 แชร์  
4 มี.ค. 64ประชุมเครือข่ายสภาวัฒนธรรม เมื่อ วันที่ 2 มี.ค. 64 แชร์  
4 มี.ค. 64รับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตำบลป่าแงะ เมื่อวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แชร์  
4 มี.ค. 64ประชุมคณะทำงานวิจัยชุมชน (RECAP) ในส่วนของพนักงานเทศบาลตำบลป่าแงะ วันที่ 3 มี.ค. 2564 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 22 รายการ
เปลี่ยนภาษา