ออนไลน์ 106 คน

เยี่ยมชม 15,839 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
4 มี.ค. 64ปฏิทินการให้บริการเก็บขนและจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลป่าแงะ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 แชร์  
4 มี.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง เจตจำนงสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล แชร์  
25 ก.พ. 64ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564 และครั้งที่ 7/2564 แชร์  
24 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง มาตรการลดใช้พลังงานของเทศบาลตำบลป่าแงะ แชร์  
23 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2562 ของ UNDP แชร์  
19 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลป่าแงะ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง แชร์  
19 ก.พ. 64การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสนง. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม แชร์  
17 ก.พ. 64รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แชร์  
17 ก.พ. 64ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ แชร์  
5 ก.พ. 64ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าแงะ แชร์  
7 ม.ค. 64 ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
30 ธ.ค. 63มาตรการสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลป่าแงะ แชร์  
30 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมฯ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
14 ธ.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง รับสมัครบุลคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
9 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
2 พ.ย. 63ประกาศผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แชร์  
2 พ.ย. 63ประกาศผู้อำนายการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย แชร์  
2 พ.ย. 63การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  แชร์  
29 ต.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/6 | แสดง 20 จาก 112 รายการ
เปลี่ยนภาษา