ออนไลน์ 169 คน

เยี่ยมชม 25,999 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าแงะ

5 กุมภาพันธ์ 2564 15 ครั้ง สุรจักษ์ คำซาว แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
3.jpg144.42 KB   แสดงภาพ
4.jpg85.77 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา