ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 26,047 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าแงะ

5 กุมภาพันธ์ 2564 17 ครั้ง สุรจักษ์ คำซาว แชร์  

เอกสารแนบ 2 ไฟล์
1.jpg151.38 KB   แสดงภาพ
2.jpg167.84 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา