ออนไลน์ 214 คน

เยี่ยมชม 26,012 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ

17 กุมภาพันธ์ 2564 9 ครั้ง กัลยาณี โกวิทย์แสงทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ การเรียกค่าธรรมเน.pdf585.27 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา