ออนไลน์ 215 คน

เยี่ยมชม 26,042 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 พร้อมประกาศสนง. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเกี่ยวกับการจดแจ้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม และการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม

19 กุมภาพันธ์ 2564 9 ครั้ง กัลยาณี โกวิทย์แสงทอง แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ปะหน้า.pdf362.24 KB ดาวน์โหลด
หนังสือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม.pdf4.72 MB ดาวน์โหลด
พ.ร.บ. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562.pdf254.93 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา