ออนไลน์ 228 คน

เยี่ยมชม 26,023 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลป่าแงะ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

19 กุมภาพันธ์ 2564 27 ครั้ง มัณฑิตา จันถนอม แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
ประกาศ (นายก).pdf274.56 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ (สท.เขต2).pdf372.33 KB ดาวน์โหลด
ประกาศ (สท.เขต1).pdf401.67 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา