ออนไลน์ 189 คน

เยี่ยมชม 26,044 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง เจตจำนงสุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

4 มีนาคม 2564 5 ครั้ง กัลยาณี โกวิทย์แสงทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประกาศ อบจ. เรื่อง เจตจำนงสุจริต โปร่งใส แล.pdf862.71 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา