ออนไลน์ 208 คน

เยี่ยมชม 26,039 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

18 มีนาคม 2564 7 ครั้ง กัลยาณี โกวิทย์แสงทอง แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอน ม.พะเยา.pdf1.91 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา