ออนไลน์ 219 คน

เยี่ยมชม 26,022 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการก้าวท้าใจ season 3

18 มีนาคม 2564 4 ครั้ง กัลยาณี โกวิทย์แสงทอง แชร์  

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันนี้- 8 มิถุนายน 2564 และเริ่มส่งผลการออกกำลังกาย ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 8 มิถุนายน 2564  สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ID Line  :  @THNVR หรือทางเว็บไซต์  
 https://www.kaotajai.com/login
เอกสารแนบ 9 ไฟล์
w960 (1).jpg153.89 KB   แสดงภาพ
w960 (2).jpg50.48 KB   แสดงภาพ
w960 (3).jpg133.16 KB   แสดงภาพ
w960 (4).jpg42.02 KB   แสดงภาพ
w960 (5).jpg163.52 KB   แสดงภาพ
w960 (6).jpg144.28 KB   แสดงภาพ
w960 (7).jpg42.88 KB   แสดงภาพ
w960 (8).jpg65.23 KB   แสดงภาพ
w960.jpg44.58 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา