เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 513 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล413 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา513 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์สลากที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อทำดอกไม้จันทน์ให้กับผู้ยากไร้2128 ก.พ. 63
คำแนะนำสำหรับประาชาชนในการเดินทางเข้า -ออก ประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192128 ก.พ. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631927 ก.พ. 63
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล2114 ก.พ. 63
กำหนดการให้บริการเก็บขนขยะทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลป่าแงะ2131 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ1627 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การบริการจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลป่าแงะ พ.ศ.25621915 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25622215 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การใช้บริการฌาปนสถาน และแก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25621015 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.25622715 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.25621015 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ตลาด พ.ศ.25621015 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเก็บรวบรวมกล่องนมและถุงพลาสติกสะอาดทุกชนิด ประจำเดือน ธันวาคม 25623618 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 25621818 ธ.ค. 62
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การห้ามเผาขยะในบ้าน และห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะ3616 ต.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการให้บริการเก็บขนขยะทั่วไป ประจำเดือน กันยายน 25625229 ส.ค. 62
ประชาสัมพันธ์ หากพบทุจริต เรียกรับเงิน และแอบอ้าง การสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น แจ้งศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าแงะ528 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB