เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 18 21 มิ.ย. 63
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา 429 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 726 พ.ค. 63
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 713 พ.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล513 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา713 พ.ค. 63
ขอความอนุเคราะห์สลากที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อทำดอกไม้จันทน์ให้กับผู้ยากไร้2428 ก.พ. 63
คำแนะนำสำหรับประาชาชนในการเดินทางเข้า -ออก ประเทศไทยและประเทศที่มีการระบาดต่อเนื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20192328 ก.พ. 63
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดเชียงราย และมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25632127 ก.พ. 63
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล2314 ก.พ. 63
กำหนดการให้บริการเก็บขนขยะทั่วไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ของเทศบาลตำบลป่าแงะ2431 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลป่าแงะ1627 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การบริการจัดการโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลป่าแงะ พ.ศ.25621915 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหาร และสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25622415 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การใช้บริการฌาปนสถาน และแก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.25621015 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.25622715 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.25621015 ม.ค. 63
ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ตลาด พ.ศ.25621015 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการเก็บรวบรวมกล่องนมและถุงพลาสติกสะอาดทุกชนิด ประจำเดือน ธันวาคม 25623718 ธ.ค. 62
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมขยะอันตราย ประจำเดือน ธันวาคม 25621818 ธ.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB