เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการอบรมความโปร่งใส และการจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2561229 พ.ย. 60
ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม2430 ต.ค. 60
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมบริการ2330 ต.ค. 60
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม2630 ต.ค. 60
แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์353 ต.ค. 60
ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าแงะ302 ต.ค. 60
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561252 ต.ค. 60
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB