ออนไลน์ 187 คน

เยี่ยมชม 34,202 คน

ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ก.ค. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2563 แชร์  
10 ก.ค. 63แผนปฏิบัติการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต แชร์  
10 ก.ค. 63นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี แชร์  
1 มิ.ย. 63ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2563 แชร์  
9 พ.ย. 60โครงการอบรมความโปร่งใส และการจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2561 แชร์  
30 ต.ค. 60ประกาศ จัดตั้งศูนย์บริการร่วม แชร์  
30 ต.ค. 60คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมบริการ แชร์  
30 ต.ค. 60คำสั่ง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม แชร์  
3 ต.ค. 60แผนภูมิขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ แชร์  
2 ต.ค. 60ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลป่าแงะ แชร์  
2 ต.ค. 60ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2561 แชร์  
ลำดับ 1-11 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 11 รายการ
เปลี่ยนภาษา