เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 14 ก.ค. 63 หมวดหมู่ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA) โดย เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าแงะ

เอกสารทั้งหมด 1 ชุด

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf186.95 KB
กลับหน้ารวมข่าว นโยบายและแผนงาน-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(ITA)

0.01s. 0.50MB