ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 34,169 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ก.พ. 64การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ แชร์  
22 ก.พ. 64หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี พ.ศ. 2564 แชร์  
22 ก.พ. 64การพัฒนาบุคลากร แชร์  
22 ก.พ. 64การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร แชร์  
22 ม.ค. 64การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา