ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 26,006 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

10 กุมภาพันธ์ 2564 11 ครั้ง สุรจักษ์ คำซาว แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
ไตรมาสที่ 1.pdf3.50 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา