ออนไลน์ 195 คน

เยี่ยมชม 26,026 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแงะ

8 มีนาคม 2562 159 ครั้ง สุรจักษ์ คำซาว แชร์  

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแงะ งบประมาณราคากลาง 1,117,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.580.30 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา