ออนไลน์ 204 คน

เยี่ยมชม 26,036 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแงะ

8 มีนาคม 2562 180 ครั้ง สุรจักษ์ คำซาว แชร์  

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแงะ งบประมาณราคากลาง 1,117,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.578.18 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา