ออนไลน์ 196 คน

เยี่ยมชม 26,028 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

30 เมษายน 2563 129 ครั้ง สุรจักษ์ คำซาว แชร์  

เทศบาลตำบลป่าแงะ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย (ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) สังกัดเทศบาลตำบลป่าแงะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,689,361.28 บาท 

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.5.85 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา