เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแงะ

แชร์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแงะ งบประมาณราคากลาง 1,117,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB