เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ

เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแงะ

แชร์

ประกาศเทศบาลตำบลป่าแงะ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแงะ งบประมาณราคากลาง 1,117,000.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

เอกสารแนบคลิกเพื่อ ดาว์นโหลดเอกสาร


กลับหน้ารวม จัดซื้อจัดจ้าง-ประกาศ
0.02s. 0.50MB