เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-3 ประจำปี 2563414 ก.ค. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3130 เม.ย. 63
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 256351 ต.ค. 62
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแงะ1098 มี.ค. 62
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแงะ1028 มี.ค. 62
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4571 ต.ค. 61
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3542 ก.ค. 61
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2535 เม.ย. 61
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1444 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB