เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย(ตอกเสาเข็ม) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (สามัคคีราษฏร์รังสรรค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1230 เม.ย. 63
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแงะ948 มี.ค. 62
เปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง บ้านศรีรุ่งเรือง หมู่ที่ 15 ตำบลป่าแงะ898 มี.ค. 62
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 4451 ต.ค. 61
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 3442 ก.ค. 61
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 2435 เม.ย. 61
สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 ไตรมาสที่ 1324 ม.ค. 61
ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB