ออนไลน์ 235 คน

เยี่ยมชม 34,209 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
13 พ.ค. 64 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 แชร์  
23 เม.ย. 64สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 แชร์  
8 มี.ค. 64สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แชร์  
10 ก.พ. 64สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 แชร์  
14 ม.ค. 64สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ธ.ค. 63สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แชร์  
10 พ.ย. 63สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 แชร์  
12 ต.ค. 63สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 แชร์  
14 ก.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
1 ต.ค. 61สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4 แชร์  
2 ก.ค. 61สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 3 แชร์  
5 เม.ย. 61สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2 แชร์  
4 ม.ค. 61สรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา