ออนไลน์ 232 คน

เยี่ยมชม 26,017 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

16 มีนาคม 2564 6 ครั้ง กัลยาณี โกวิทย์แสงทอง แชร์  

เอกสารแนบ 3 ไฟล์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพั_001.jpg325.63 KB   แสดงภาพ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพั_002.jpg327.13 KB   แสดงภาพ
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กุมภาพั_003.jpg187.62 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา