ออนไลน์ 160 คน

เยี่ยมชม 25,994 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1-4 ประจำปี 2563

14 กรกฎาคม 2563 86 ครั้ง สุรจักษ์ คำซาว แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
.9.49 MB ดาวน์โหลด
.1.19 MB ดาวน์โหลด
.1.43 MB ดาวน์โหลด
.1.73 MB ดาวน์โหลด
.1.74 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา