ออนไลน์ 104 คน

เยี่ยมชม 34,182 คน

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 พ.ค. 64สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แชร์  
6 พ.ค. 64สถิติการแจ้งสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
6 พ.ค. 64 สถิติผู้ขอใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
6 พ.ค. 64สถิติผู้มาขอใช้รถน้ำหรือรถดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
6 พ.ค. 64สถิติผู้มาติดต่อเรื่องการลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
6 พ.ค. 64สถิติผู้มาลงทะเบียนหรือติดต่อเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
5 พ.ค. 64สถิติผู้มาเสียค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
3 พ.ค. 64สถิติการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
3 พ.ค. 64สถิติผู้มาเสียภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
20 เม.ย. 64รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา